سامانه پایش پهنه های آبی پایاب

سامانه پایاب یک سامانه مدیریت، تحلیل، و مشاهده منابع آب بر پایه تصاویر ماهواره ای است. این سامانه امکان مشاهده و پایش پارامترهای کمی و کیفی پهنه های آبی کشور را با استفاده از پردازش آنلاین تصاویر ماهواره ای فراهم می کند. همچنین سامانه پایاب امکان مقایسه وضعیت پهنه های آبی را به کاربرانش می دهد.

Hero-image

درک قدرت تصاویر ماهواره ای

path
city

آب نقش اساسی در توسعه اجتماعی و اقتصادی جوامع دارد

پیش بینی می شود بسیاری از بحران های پیش روی بشریت به طور مستقیم یا غیر مستقیم با کمبود آب و خشکسالی در ارتباط باشند. در جوامعی که منابع آب به میزان کافی در دسترس باشد دورنمای توسعه پایدار برای آنها متصور است. همچنین، کمبود آب رشد اقتصادی کشورها را با موانع اساسی روبرو می کند. برای همین است که بحران های آبی همواره یکی از اهداف توسعه پایدار نهادهای بین المللی و دولتها بوده است. انتظار می رود منابع آب شیرین در جهان در سالهای آینده با کمبود جدی روبرو شود. از این رو دولتها و سازمانهای بین المللی تمام تلاش خود را برای فهم درست تر از پارامترهای تاثیرگذار در کیفیت و کمیت پهنه های آبی برای مدیریت بهینه تر این منابع می کنند.

compare-icon
مقایسه

پایاب امکان مقایسه پارامترهای کمی و کیفی منابع آبی را در زمانهای مختلف به کاربرانش می دهد. برای این کار این سامانه از امکانات مقایسه جارویی، مقایسه به کمک اسلایدر، و نمودار پارامترهای کمی و کیفی برخوردار است.

paramerts-icon
پردازش و استخراج
پارامتر های آب

برخی از پارامترهای مهم کیفی و کمی آب از طریق پردازش تصاویر ماهواره ای چند طیفی قابل استخراج است. پایاب امکان پردازش آنلاین تاثیرگذارترین پارامترهای کیفی و کمی آب را در تصمیم گیری مدیران را برای آنها فراهم می کند.

search-icon
مشاهده و پایش

پایاب امکان پایش و مشاهده وضعیت پهنه های آبی به شیوه تفسیر بصری را با استفاده از تصاویر ماهواره ای دارد.

پایاب و تصاویر ماهواره ای

تصاویر ماهواره ای داده های ارزشمندی را در اختیار ساکنان زمین قرار می دهد. سامانه پایاب از این تصاویر بهره می گیرد تا پارامترهایی مانند میزان کلروفیل، غلطت نمک، ارتفاع سطح آب، دمای سطح آب و … را از پهنه های آبی در اختیار کاربرانش قرار دهد. این اطلاعات می تواند در فرآیند تصمیم گیری به مدیران سازمانهای دولتی، پارکهای ملی، و فعالان اقتصادی کمک شایانی کند.

city2

این سامانه مورد استفاده چه کسانی است

customers-logo
سازمان های دولتی
customers-logo
شهروندان
customers-logo
پارکهای ملی
customers-logo
کشاورزان
customers-logo
فعالان اقتصادی

همراهان ما